Liên hệ

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Xây lắp Sản xuất và Thương mại LTC – Sơn MANDOL

  • Địa chỉ: Văn phòng đại diện thương mại: Thôn 6, Kiền Bái, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
  • Nhà máy: Cụm Công nghiệp Duyên Thái – Km16 – QL1A – Thường Tín – Hà Nộ
  • Hotline: 077 400 7888
  • Thời gian: Thứ 2 – Thứ 7 (8h00 – 17h00)
  • Email: pns.mandol@gmail.com
  • Website: https://sonmandol.com/

Gửi thông tin cho chúng tôi    Bản đồ