Dự án tiêu biểu

Chung cư B2.1-HH03D

Công trình Chung cư B2.1-HH03D

Mường thanh bắc ninh

Công trình Mường Thanh Bắc Ninh

Dự án thanh hà B - cenco 5

Công trình Dự án thanh hà B – cenco 5

Khách sạn sông hồng

Công trình Khách Sạn Sông Hồng

Oc2a

Công trình Oc2a, Oc2b

Khách sanh và căn hộ cao cấp oceanus nha trang

Công trình khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus Nha Trang

Khu đô thị splendora

Công trình Khu đô thị Splendora

Thuỷ Điện Sơn La

Công trình Thuỷ Điện Sơn La

Tổng Cục Công An Hà Nội

Công trình Tổng Cục Công An Hà Nội